Vắng anh

.

 

 

Vắng anh

Vắng anh phòng nhỏ rộng thênh

Mình em quanh quẩn bước chân bồn chồn
Sách anh vẫn đó trên bàn
Mấy điếu thuốc lá nằm khàn ngẩn ngơ

Vắng anh gió cũng ơ hờ

Bên thềm đến ánh trăng mờ cũng suông
Cạn đêm đếm hạt sương buông
Hình như đến cả giọt buồn cũng im

10/09/2010

Thu Phong 

catbien

Đêm

Cạn đêm đếm hạt sương buông
Hình như đến cả giọt buồn cũng im
...
Thăm chị đọc bài thơ với nỗi niềm đêm trôi. Một ngày mới bắt đầu rồi đấy. Chúc chị vui!