Thu chờ

 

 


 
Thơ: Thu Phong
Diễn ngâm: Nguyệt Thu